توضیحات تکمیلی:

پر کردن تمام فیلدها به جز توضیحات اجباری است.
علاوه پر کردن فیدهای اجباری تصویر درخواست باید به صورت کتبی و با امضای شخص صاحب حساب در محل مربوط الصاق شود.
پر کردن تمام فیلدها به جز توضیحات اجباری است.
پس ارسال درخواست با شماره 05155240401 تماس بگیرد.
این سرویس تنها برای کسانی توانایی دسترسی حضوری به صندوق را ندارند (ساکن در شهرستان های دور از کاشمر) قابل استفاده است.
فایل تنها به فورمت های jpg,png قابل ارسال است.
حداکثر حجم فایل ارسال برابر با 8 مگابایت است.


نمونه تقاضای برداشت از حساب


صندوق قرض الحسنه حضرت علی اکبر(ع) کاشمر

احتراما اینجانب ........... دارای شماره حساب ....... نزد صندوق و شماره ملی ......... تقاضای برداشت مبلغ ........... از حساب فوق الذکر و واریز به بانک ........... به شماره حساب ....... یا شماره شبا ................ خودم را دارم.
با تشکر امضا صاحب حساب

درخواست :

پر کردن تمام فیلدهای زیر اجباری است.